English

Rezultate obtinute


  • Redactarea primei parti a glosarului, cuprinzand tinuturi – ape – Forme de relief.
Participare la conferinte nationale si internationale cu comunicari legate de tema proiectului:

Prof. Florica BECHET - vezi lista

Prof. ioana COsta   - vezi lista

Lect. Maria-Luiza DUMitRU OaNCEa - vezi lista

                 

  • articole cu subiect conex temei proiectului (cf. rubrica aRtiCOLE).
  • Publicarea unor carti cu continut teoretic care fundamenteaza cercetarea in domeniul proiectului:


Florica Bechet, istoria limbii grecesti i, Editura Universitatii din Bucuresti, Colectia Limbi, culturi, identitati, 2009, 233p. (sub tipar);

 - introducere in dialectologia greaca, Editura Universitatii din Bucuresti, Colectia Limbi, culturi, identitati, 2007 (editia a ii-a: 2008), 201p, isBN 978-973-737-320-5.

 - Lexicologie semantica latina, Editura Universitatii din Bucuresti, Colectia Limbi, culturi, identitati, 2008, 219p., isBN 978-973-737-461-5.

                 

ioana Costa, textele antice si transmiterea lor. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2008, 216 p. isBN: 978-973-737-556-8 http://www.clasice.ro/images/assets/1548_COsta,%20textele%20antice%20si%20transmiterea %20lor,%20oct%202008.pdf

 - Fonetica istorica latina. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003, 200 p. (editia a ii-a: 2008, 170 p.) isBN: 973-575-763-X http://www.clasice.ro/images/assets/1548_COsta,%20fonetica%20istorica%20latina,%20oct.%202008.pdf

 

Maria-Luiza Dumitru-Oancea, sacrul monstruos. Mitologie, mitistorie, folclor romanesc, Colectia sudii si eseuri: antropologie, Bucuresti, Editura Paideia, 2007.

 

  • Pregatirea hartilor inter-active pentru CD si pagina