English

FAZELE PROIECTULUI


Obiectiv/Activitati Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010
Luna oct. noi. dec. ian. mar. apr. sept. oct. dec. ian. febr. mar. iun. iul. dec. ian. mar. apr. iul. aug. sept.
               
Metodologie                                          
Surse literare si lingvistice                  
Glosar de toponime                                          
Alcatuirea referintelor geografice, istorice, mitologice, legendare                    
Redactarea articolelor                  
Indici si bibliografie                                          
Redactarea finala a volumului                    
Realizarea bazei de date                  
Realizarea hartii interactive                                          
Conceperea site-ului si a CD-ului                    
Organizarea unui colocviu pentru prezentarea rezultatelor cercetarii                                          ETAPA 1 (3 luni):                 

Obiective:       Metodologie;

Surse literare si lingvistice

S-a propus stabilirea metodologiei de lucru si a surselor literare si lingvistice care vor fi utilizate in elaborarea glosarului.

GRAD DE REALIZARE: indeplinire totala a ambelor obiective.


ETAPA 2 (7  luni):

Obiective:

1. Glosar de toponime:

1.1.a. diferentierea omonimelor (localitate, zona geografici, forma de relief cu nume identice) prin sigle si descrieri specifice;

1.2.a. corelarea corpusurilor individuale si alcatuirea unui glosar de toponime;

1.3.a. stabilirea corpusului fundamental de toponime, având in vedere o reprezentare echilibrata a diferitelor zone si categorii din spatiul geografic studiat.

GRAD DE REALIZARE: indeplinire totala a celor trei obiective.


2. Referinte geografice, istorice, mitologice, legendare:

2.1. documentare individuala si cu un specialist in domeniul geografiei diacronice;

2.2. workshop pentru coroborarea datelor obtinute;

2.3. stabilirea corpusului fundamental de legende si personaje mitologice aferente toponimelor inventariate

GRAD DE REALIZARE: indeplinire totala a celor trei obiective.


ETAPA 3 (14 luni):

Obiective:

 1. Redactarea articolelor corespunzatoare glosarului:

1.1. documentare si redactare individuala a articolelor de glosar; stagiu de documentare;

1.2. ateliere de lucru pentru dezbaterea si prezentarea unitara a informatiei selectate;

1.3. stabilirea formatului si a formei definitive a articolelor glosarului.

GRAD DE REALIZARE: indeplinire totala a celor trei obiective.


 2. Indici si bibliografie:

2.1. realizarea indicilor sub forma cross-references;

2.2. unificarea bibliografiei consultate;

2.3. redactarea instrumentelor volumului (indici, bibliografie, tabla de materii).

GRAD DE REALIZARE: indeplinire totala a celor trei obiective.


 3. Redactarea finala a volumului:

3.1. redactarea echilibrata a partii teoretice si a celei aplicative a volumului;

3.2. punerea in pagina si tehnoredactarea volumului;

3.3. pregatirea pentru tipar.

GRAD DE REALIZARE: indeplinire totala a celor trei obiective.


4. Realizarea bazei de date cu informatiile necesare hartii interactive:

4.1. definirea structurii bazei de date;

4.2. alegerea tehnologiilor informatice care vor sta la baza dezvoltarii hartii interactive si a site-ului ilustrativ;

4.3. popularea bazei de date.

GRAD DE REALIZARE: indeplinire totala a celor trei obiective.


ÃŽNDEPLINIREA TOTALÄ‚ A OBIECTIVELOR DIN PRIMELE TREI ETAPE.

 

ETAPA 4 (12 luni):

Obiective:

1. Realizarea hartii interactive:

1.1. conceptia grafica a hartii;

1.2. dezvoltarea aplicatiei de interfata cu utilizatorul;

1.3. interconectarea cu baza de date.


2. Conceperea site-ului si a CD-ului:

2.1. dezvoltarea site-ului ilustrativ de web in jurul nucleului format din harta interactiva si a informatiei adiacente;

2.2. producerea exemplarului martor de CD, designul copertei CD-ului;

2.3. multiplicarea unui lot pilot de 100 de exemplare.


3. Organizarea unui colocviu pentru prezentarea rezultatelor cercetarii:

3.1. stabilirea tematicilor si a programului stiintific al reuniunii si publicarea in diverse media;

3.2. selectionarea participantilor si a conttributiilor acestora si organizarea sectiunilor colocviului;

3.3. diseminarea rezultatelor dezbaterilor prin redactarea unui volum cu cele mai importante contributii prezentate.