English

Obiectivele proiectuluiProiectul propune identificarea si evidentierea in context literar si istoric a toponimelor europene, in special a celor din zona marii mediterane si a spatiului pontic de care sunt legate reperele mitice ale antichitatii si ale evului mediu greco-latin.

Echipa de cercetare are in vedere realizarea unui glosar de toponime grecesti si latine in transliterare (sau, dupa caz, traducere) romaneasca, insotite de indicatii geografice sau literare, servind la identificarea locului, regiunii sau a formei de relief. Propunem totodata si enuntarea clara si, pe cat e cu putinta, exhaustiva a regulilor ce stau la baza acestor procese lingvistice (transliterare, adaptare la ortografia romaneasca). Acest obiectiv odata indeplinit, ar completa in mod necesar rezultatele cercetarilor lingvistice intreprinse de Institutul de Lingvistica Iorgu Iordan – Al. Rosetti al Academiei Romane, rezultate concretizate in lucrarile Gramatica limbii romane, vol. I, II, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 2005 si Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 2005.

La un al doilea nivel, tratand subiectul cu metodele antropologiei culturale, proiectul urmareste identificarea miturilor si a legendelor legate de toponimele din spatiul si epoca mentionate, in vederea crearii unui atlas interdisciplinar, geografic, istoric si mitologic al spatiului european dominat de cultura greco-latina. Realizand o baza de date accesibila pe Web si CD, sub forma unei harti interactive, proiectul trateaza in maniera moderna un domeniu de larg interes care nu a beneficiat in spatiul romanesc de o abordare bazata pe metodele si instrumentele stiintei moderne.

Colectivul de cercetare isi propune realizarea unei paradigme de cunoastere si invatare, care sa ofere un model flexibil si interactiv. Propunand nu doar cunoasterea sistematica a unui palier al antichitatii si evului mediu – geografia mitica si istorica – dar oferind si norme justificate ale modului in care termenii acestui domeniu patrund in limba romana, proiectul prezentat dezvolta un sistem de cunoastere si invatare cu o baza larga de aplicabilitate si cu o adresabilitate ce are in vedere paliere de varsta si instruire diferite, in mediu institutional sau individual.

Proiectul se va concretiza intr-un instrument de lucru pentru specialistii din domeniile vizate si va facilita si accesul publicului larg la cunoasterea esentiala a culturii greco-romane, fundament al culturii europene moderne si contemporane. Incadrandu-se ca program interdisciplinar, intercultural si interinstitutional in domeniul lingvisticii aplicate si al antropologiei culturale, tema propusa si modul de rezolvare a acesteia se adreseaza unei societati a informatiei, unor specialisti cu o reala capacitate de adaptare si unui public pentru care cultura generala constituie un element esential al bagajului informational. Proiectul se constituie totodata in baza a unei viitoare enciclopedii a lumii antice si medievale, inexistente in cultura romana in format clasic sau electronic original, ci doar ca traducere a unor lucrari straine.

Consideram ca atat pentru domeniul stiintific de varf, unde rezultatele acestui proiect se pot constitui in adevarate norme sau pot sta la baza unor cercetari ulterioare vizand stabilirea unor isoglose culturale in spatiul european, cat si pentru domeniul larg educational unde lucrarea poate fi utilizata cu usurinta la aproape toate materiile curricumului scolar, proiectul propus raspunde intru totul necesitatii cunoasterii prin cultura si arta, pentru a face fata evolutiei culturale si informationale europene.

Mentionam totodata faptul ca deosebita complexitate a temei propuse, caracterul interdisciplinar, specializarea aprofundata necesara pentru realizarea proiectului, vasta perioada istorica acoperita si spatiul geografic intins luat in considerare, fac din acest proiect o intreprindere ce nu poate fi acoperita de o unica persoana, neputand constitui o lucrare de autor. Sustinerea unei echipe care sa lucreze pe parcursul a trei ani preponderent la aceasta tema, constituie unica modalitate de realizare a proiectului.

Atingerea rezultatului avut in vedere presupune atragerea si coordonarea unor specialisti performanti, integrarea si consolidarea unei echipe formate din cercetatori, profesori si doctoranzi cu experienta in activitatea de cercetare. Obiectivele proiectului nu urmaresc asadar doar atingerea rezultatului in problemele abordate, ci si constituirea unei echipe de cercetare-dezvoltare in domeniul umanistic, sustinuta de un parteneriat tehnic ce asigura utilizarea unor metode, proceduri si modele informatice proprii, adaptate specificului aplicatiei si capabile sa integreze rezultatele scontate in circuitul national si international. Cooperarea in cadrul acestei echipe mixte va permite dezvoltarea resurselor umane, punand bazele unei activitati de cercetare aplicativa si dezvoltarii unui parteneriat de lunga durata in care cercetatorii in formare vor profita de experienta celor mai in virsta, perfectionandu-si metodele de abordare si prelucrare a materialului mitologic si lingvistic, iar cercetatorii cu experienta vor exersa instrumente de lucru moderne si vor folosi intensiv materialul interactiv si metodele IT.


Potentialii utilizatori se inscriu in doua categorii prin natura demersului avut in vedere:

– in prima categorie (prin scopul normativ urmarit de glosarul de toponime antice si medievale greco-latine in transliterare sau traducere romaneasca) se inscriu cercetatorii din domeniile socio-umane, cadrele didactice, editorii, redactorii, traducatorii, translatorii, jurnalistii, bibliotecarii, precum si studentii ce urmeaza specializari conexe acestor domenii;

– in cea de-a doua categorie (prin scopul formativ, de instruire si sistematizare a cunostintelor pe care il urmareste atlasul mitico-geografic), se inscriu studentii din primul ciclu si elevii claselor superioare de liceu sau colegiu.


Ambele paliere, atat primul, de natura lingvistica cat si cel de-al doilea, mitico-geografic, se adreseaza insa si publicului larg, ori de cate ori nevoile acestuia de informare si documentare ating domeniul civilizatiilor clasice sau al preluarii realitatilor antice in cultura si civilizatia lumii contemporane.