English

Implicarea tinerilor cercetatoriDrd. simona Nicolae

 

Activitatea sa a fost concentrata asupra subiectului tezei de doctorat, care, inceputa inainte de castigarea acestui proiect, are o tema fara nicio legatura ce toponimia mitica. Nu face parte din scoala doctorala, deoarece a absolvit scoala doctorala franco-romana si DEa in Franta, EHEss - CNRs Paris si nu este doctorand cu frecventa.


Implicare maxima in toate etapele proiectului;

–  elaborat tabelul pentru baza de date;

–  a lucrat 4 unitati (litere) pentru articolele glosarului;

–  a realizat o foarte buna documentare, pentru tema proiectului, cu ocazia deplasarilor in strainatate ca stagii pentru elaborarea tezei de doctorat si a furnizat mult material documentar membrilor echipei;

–  a oferit solutii pentru realizarea in format electronic a materialelor si

–  s-a ingrijit de redactarea si pregatirea volumului glosarului pentru tipar;

–  foloseste multe dintre datele obtinute in urma cercetarii la cursurile sale de Filosofie greco-latina (miturile platonice) si de Literatura si cultura greaca (Epoca romana si bizantina), ca si la cursurile practice de limba greaca;

–      avut in sarcina, in mare masura, partea administrativa a proiectului.


implicarea mai multor studenti si masteranzi in problematica si rezultatele proiectului


implicarea mai multor studenti, in cadrul cursului de Lexicologie latina, la fisarea materilelor din dictionarele bilingve.

atragerea studentilor si a masteranzilor la activitatile seminarului Bacchic; in actele acestui seminar au fost publicate:

– comunicarea studentei anca-Georgeta ionescu Femeia vita-de-vie. imagini, in Dionysiaka i (actele seminarului Bacchic 2007), coord. Florica Bechet, GLaUX i. Publicatia institutului de studii Clasice, Editura Universitatii din Bucuresti, 2008, p. 29-45, isBN 978-973-737-460-8;

– teza de licenta a masterandei simona Rodina Georgescu Valori metaforice ale verbului baccheuein la Euripide, in Dionysiaka i (actele seminarului Bacchic 2007), coord. Florica Bechet, GLaUX i. Publicatia institutului de studii Clasice, Editura Universitatii din Bucuresti, 2008, p. 62-165, isBN 978-973-737-460-8;

– o parte a tezei de licenta a studentei Eliza Lazarescu Masca lui Dionysos, in Dionysiaca ii (actele seminarului Bacchic 2008), coord. Florica Bechet, GLaUX ii. Publicatia institutului de studii Clasice, Editura Universitatii din Bucuresti, 2009, p. 10-29, issN 2065-5150;

– disertatia de master a drd. simona Rodina Georgescu ou to kratos dynamin echei. Forme de autoritate in Bacantele lui Euripide, in Dionysiaka iii (actele seminarului Bacchic 2009), coord. Florica Bechet, GLaUX iii. Publicatia institutului de studii Clasice, Editura Universitatii din Bucuresti, 2010, p. 109-176, issN 2065-5150.

 

            Realizarea unei stranse legaturi intre tematica proiectului si cursurile oferite in cadrul modulului masteral de Filologie Clasica

    • Cursul de Mitologie indo-europeana si avatarurile sale europene (prof. dr. Gabriela Cretia);
    • Cursul-atelier de mitografi greci (prof. dr. ioana Costa; lect. dr. Maria-Luiza Dumitru Oancea).
    • Cursul-ateliar de mitografi latini (prof. dr. ioana Costa; lect. dr. Maria-Luiza Dumitru Oancea).

 

Realizarea unor teze de licenta si diseratatii de master cu teme legate de tema proiectului

profesor indrumator:

      prof. dr. Gabriela Cretia – disertatii: mast. Lee Jeong Gil;

      prof. dr. Florica Bechet – licente: stud. simona Rodina, Lavinia istinie, Eliza Lazarescu; disertatii: mast. anca Meirosu, Eliza Lazarescu;

      prof. dr. ioana Costa – licente: stud. Daniel Robe;

      lect. simona Nicolae – licente: stud. Razvan Bucoveanu.